เงื่อนไข การชำระเงิน

เงื่อนไข การชำระเงิน

•  คุณลูกค้าต้องโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า 100 %  ตามราคาสินค้าที่แสดงในหน้าเว็บไซค์ ก่อนการจัดส่งสินค้า

•  กรณี สินค้ามีการชำรุด เสียหาย หลังจากได้รับสินค้า ทาง Curcuma Thailand จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ภายใน 7-15 วัน

•  ทั้งนี้ Curcuma Thailand ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนสินค้า หากได้รับแจ้งล่าช้าเกิน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า